Sama Centrum

Sama-Centrum-banner-home

Wie zijn wij ?
SAMA, een groot huis waar liefde en vertrouwen is. Wij zijn een enthousiaste groep gelovigen die bestaat uit christenen van jong tot oud. Wij willen graag de opdracht vervullen die God ons heeft gegeven n.l. Ismaël thuis brengen. Wij geloven dat God van Ismaël houdt en een Vader voor dit kind wil zijn.
Ismaël staat voor ons voor moslims. Een kind dat géén Vader heeft, heeft géén identiteit. God wil dat ieder mens een gezonde identiteit heeft, dat je geliefd bent en een thuis hebt. Het is nu de tijd dat Ismaël weer een Vader vindt en thuis komt bij die Vader. Hoe dat gebeurd? Wij willen lijken op degene waar de naam christenen naar verwijst: Jezus Christus. Wij geloven dat Jezus naar de aarde kwam om God de Vader een gezicht te geven. Wij willen als SAMA doen wat Jezus deed: God zichtbaar maken in deze tijd. Het is nog steeds Gods plan dat christenen in woord en daad, de liefde van de Vader voor ieder mens zichtbaar maken. Als leden van het Lichaam van Christus zijn wij Zijn handen, Zijn voeten, Zijn ogen en Zijn hart. Als het goed is dan werkt Hij door ons heen in de wereld. Aan de ene kant willen we dat Gods aanwezigheid zichtbaar is in ons, in onze relaties en onze samenkomsten: we bouwen een tent voor God zoals Mozes dat deed. Aan de andere kant willen wij een groot huis zijn waar liefde en vertrouwen is. Een plaats zijn waar mensen tot herstel komen, een plaats waar mensen opgebouwd worden in hun zelfwaarde en waar mensen getraind worden om dat zelfde bij anderen te doen.

SAMA wil voorzien in:
• Training van mensen in kleine groepen die in hun huizen bij elkaar komen voor studie van Gods woord, waar mensen naar elkaar omzien, elkaar steunen, troosten en bemoedigen.
• Trainingsscholen waar onze leiders dienen om mensen te trainen en te coachen discipelen van God de Vader en Jezus Christus te worden.
• Het trainingsprogramma kent drie fasen.

  • Follow
  • Disciple
  • Serve