Training/lessen

Koninkrijk van God
Door de hele Bijbel heen vinden we teksten over het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen. In deze studies gaan we met elkaar kijken waarom dit de belangrijkste boodschap van de Bijbel is. Jezus sprak voor en na zijn dood met zijn discipelen vaak over het koninkrijk. Mensen die deze groep, met Jezus als hun leider, volgden, hoorden vaak gelijkenissen over het koninkrijk, maar zagen ook zeer opvallende wonderen.

Het doel van deze studie is om heel praktisch te laten zien hoe je kunt leven in het koninkrijk van God. Daarnaast reikt deze studie je aan hoe je anderen kunt vertellen over dat koninkrijk en hoe je hen kunt helpen om ook in dat koninkrijk te gaan leven.

Via de tab lessen/training kun je de inleiding en de 10 delen vinden.

Klik nu op instructie en inhoud. Lees dit goed door. Hierin worden de titels van de lessen weergegeven en uitgelegd hoe je de studie kunt gebruiken.

De hele serie bestaat uit 3 fasen:

  • Follow, deel 1 t/m 3
  • Disciple, deel 4 t/m 6
  • Serve, deel 7 t/m 10

Elke les is geschreven voor een student en zijn/haar mentor. Bij elke les vind je symbolen die je helpen de lessen praktisch toe te passen en samen te bespreken hoe je de les kunt gebruiken in je leven.

Het materiaal kun je als pdf file downloaden. Elk deel heeft een aantal studentenlessen. De pdf files kun je per les vinden onder sub tab inleiding, deel 1, deel 2 enzovoort.

Als je de laatste les van deel 6 gemaakt hebt, kun je mentor worden van anderen die willen beginnen met deze serie. Hiervoor krijg je toegang tot de mentorlessen die bij elk deel horen. je kunt dit aanvragen via het contact formulier

Voor hen die nog geen Bijbel in bezit hebben, vind je aan het eind van elke les de Bijbelteksten die in de les gebruikt worden. Als je de les op je computer maakt, kun je op de tekst klikken en het document verplaatst zich naar de gebruikte Bijbeltekst.

Veel zegen van God de Vader bij het ontdekken van het koninkrijk van God.